Telefoninio ryšio priėmimo imtuvas RTH2

Telefoninio ryšio imtuvas RTH2 priima įvykių pranešimus iš apsaugos centralės telefoninio komunikatoriaus. Priimti įvykiai yra apdorojami ir perduodami stebėjimo programai.