Telefoninio ryšio PSTN priėmimo imtuvas RTH2

Telefoninio ryšio PSTN imtuvas RTH2 priima įvykių pranešimus iš apsaugos centralės telefoninio komunikatoriaus. Priimti įvykiai yra apdorojami ir perduodami stebėjimo programai.

Kontaktai Kontaktai