Remote Config

Remote Config (nuotolinis valdymas) – technologija, leidžianti iš centrinio stebėjimo pulto nuotoliniu būdu pasiekti, valdyti, konfigūruoti „TRIKDŽIO“ įrenginius ir atnaujinti jų parametrus.

Naudojant Remote Config technologiją taupomas saugos tarnybos darbuotojų laikas – iš centrinio stebėjimo pulto modulių veikimo parametrus galima keisti daugelyje objektų vienu metu. Tai kartu užtikrina didesnį gaminių veikimo patikimumą.

PING

PING technologija užtikrina nuolatinę „TRIKDŽIO“ siųstuvų ryšio su pultu kontrolę. PING pranešimai siunčiami periodiškai pagal vartotojo nustatytus intervalus (nuo 5 iki 1800 sekundžių). Nustatę ryšio sutrikimą, siųstuvai persijungia veikti kita ryšio technologija. Ryšiui dingus siųstuvai taip pat gali įjungti vietinę sireną, blykstę.

Dual Path

Nuolatinis pranešimų perdavimas į centrinį stebėjimo pultą užtikrinamas siųstuvų pranešimus radijo tinkle siunčiant dviem dažniais, o GSM tinkle – dviem IP adresais arba skirtingomis ryšio technologijomis. Pranešimai gali būti siunčiami per:

 • GPRS, bendruoju paketiniu GSM ryšiu, perduodant nustatytu pulto IP adresu. Ryšiui su pagrindiniu IP adresu nutrūkus, modulis pranešimus pradeda siųsti alternatyviu IP adresu;
 • GSM voice, aliarmo pranešimus perduodant skambučiu mobiliajame tinkle ir DTMF kodais;
 • SMS, pranešimus perduodant SMS žinutėmis.

Contact ID

„TRIKDŽIO“ įrenginiai pranešimus siunčia juos formuodami Contact ID kodų pagrindu.

Contact ID (dar vadinamo CID) protokolas buvo sukurtas siekiant perduoti apsaugos sistemų pranešimus laidinio telefono linijomis DTMF kodais. Aliarmo pranešimai užkoduojami Contact ID lentelėje nustatytomis simbolių kombinacijomis. Ši technologija užtikrina išsamios informacijos apie įvykius perdavimą.

Šiuo metu daugelis gamintojų naudoja Contact ID protokolą. Todėl šią koduotę naudojančius „TRIKDŽIO“ gaminius galima lengvai pritaikyti prie įvairios mūsų klientų jau naudojamos apsaugos ar stebėjimo įrangos.

MCI

MCI (Module Connection Interface) – universali sąsaja, suteikianti galimybę prie centrinės apsaugos centralės prijungti papildomus apsaugos sistemos modulius: siųstuvus, valdymo įrenginius (pavyzdžiui, iButton raktų valdiklį) ir kt. MCI sąsaja yra bendra beveik visiems UAB „Trikdis” gaminiams, todėl galima laisvai pasirinkti įrangos konfigūraciją.

Savo klientams, siekiantiems užtikrinti didesnį pranešimų perdavimo patikimumą, rekomenduojame pranešimus siųsti keliais tuo pat metu veikiančiais ryšio kanalais. Papildomus ryšio kanalus per MCI sąsają galima užtikrinti:

 • SP131 arba SP133 centrales sujungus su radijo T10, Ethernet E10 arba GSM G10 siųstuvais. Tokiu būdu pranešimai perduodami lygiagrečiai, t. y. abiem kanalais vienu metu;
 • Sujungus G10 siųstuvo MCI ir radijo T10, Ethernet E10 arba GSM G10 siųstuvų DATA sąsajas;
 • Prie R11 VHF/UHF radijo imtuvų prijungus radijo T10, Ethernet E10 arba GSM GM10 siųstuvus. Šiuo atveju pranešimai yra perduodami nuosekliai, t. y. vienas po kito radijo T10, Ethernet E10 ir (arba) GSM G10 siųstuvais nustatyta seka.

QPort

QPort – kontaktinės terminalo kaladėlės, kurias, ištraukus iš vieno gaminio, galima itin lengvai perdėti į kitą. QPort technologija leidžia paprastai ir greitai pakeisti ar atnaujinti turimą įrangą.

VHF/UHF Radio Network

UAB „Trikdis” radijo siųstuvai, retransliatoriai ir imtuvinė įranga veikia autonomiškame saugos tarnybos tinkle, užtikrindami visišką ryšio kontrolę ir didesnį saugumą. Radijo pranešimai siunčiami Contact ID kodais, todėl perduodama informacija apie įvykius yra tokia pat detali, kaip ir naudojantis GSM tinklu, tačiau išvengiama viešuosiuose tinkluose kylančių problemų.

 • Radijo ryšio tinklą galima kurti VHF arba UHF radijo dažnių diapazonuose.
 • Perdavimo atstumas 5-20km. Radijo ryšio tinklą galima sukurti vietovėse, nepriklausomai nuo esamų vietinių ryšio tinklų. Naudojant retransliatorius perdavimo atstumą galima padidinti keletą kartų.
 • Pranešimų siuntimas Contact ID kodais. Šis metodas leidžia perduoti detalią informaciją apie įvykį (saugomo objekto numeris, įvykio tipas, konkreti įvykio vieta).
 • Pranešimų siuntimas neribotu atstumu. Retransliatoriai pranešimus surenka lokaliuose radijo tinkluose ir perduoda į centralizuoto stebėjimo pultą GPRS/Ethernet ryšio kanalais.
 • Pranešimų siuntimas dviem vieno diapazono dažniais, vienu metu, lygiagrečiai. Siuntimas dviem dažniais lygiagrečiai užtikrina pranešimo pristatymą į CSP.
 • Pranešimo perdavimo laikas tik 75-95ms. Tai leidžia vienu dažniu siųsti pranešimus iš didelio skaičiaus objektų.
 • Nuolatinė ryšio kontrolė. Nors ryšys yra vienkryptis, siųstuvas gali būti nustatytas periodiškai siųsti „Ping“ pranešimus į imtuvą, taip leidžiant iš pulto stebėti siųstuvo funkcionavimą.

Integrated solutions

Pagrindinis mūsų GSM, radijo ir Ethernet siųstuvų bruožas – jie puikiai veikia su daugumos gamintojų apsaugos centralėmis. Prijungti per centralės duomenų magistralės (BUS) arba prie PSTN telefono komunikatoriaus, mūsų siųstuvai nuskaito ir perduoda visus apsaugos centralių pranešimus.

Mūsų siųstuvus lengva integruoti į jau įrengtas apsaugos sistemas. Tai leidžia UAB Trikdis įrangą naudojančioms saugos tarnyboms išvengti papildomų kaštų, atsirandančių dėl esamų ir naujų atnaujinamos apsaugos sistemos elementų nesuderinamumo.

 • Pilnas suderinamumas. Trikdis interneto, radijo ir GSM komunikatoriai perduoda įvairių gamintojų apsaugos centralių pranešimus, todėl Trikdis komunikatorius galima integruoti į jau egzistuojančias apsaugos sistemas.
 • Centralizuotas valdymas ir konfigūravimas. Trikdis įrenginiai gali būti masiškai valdomi ir konfigūruojami nuotoliniu būdu centralizuotai iš stebėjimo pulto.
 • Sumažinti įrangos įsigijimo ir administravimo kaštai. Naudojant Trikdis įrangą nereikia įsigyti daugelio skirtingų gamintojų imtuvų arba keisti objektuose jau esančios įrangos. Taip supaprastinamas saugos tarnybos įrangos bazės administravimas.
 • Paprastas įdiegimas. Iš anksto ir lengvai per USB jungtį nustatomi veikimo parametrai paspartina ir supaprastina modulio įrengimą objekte.
 • Pranešimų perdavimas per kelis ryšio kanalus. Mūsų GSM komunikatoriai pranešimus siunčia į pagrindinį arba rezervinį IP adresus. Ryšiui sutrikus pranešimus išsiunčiami SMS žinutėmis arba DTMF kodais. Papildomam ryšio saugumui užtikrinti prie UAB Trikdis komunikatorių gali būti prijungiami papildomi radijo arba interneto siųstuvai. Tuo tarpu mūsų radijo siųstuvai gali siųsti pranešimus keliais skirtingais dažniais.
 • Patikrinta ryšio technologija. Trikdis įrenginiai jau daugelį metų veikia G4S, USS, Securitas ir kitų saugos tarnybų centralizuoto stebėjimo pultuose keliolikoje valstybių.