Atitikties sertifikatas Nr.: РОСС. LT.МЛ05.В01456
Atitikties sertifikatas Nr.: РОСС. LT.МЛ05.В01456

Atitikties deklaracija Nr РОСС. LT.МЛ05.В01456. Galioja nuo 2012 metų kovo 14 d. iki 2015 metų kovo 13 d.