Programa T10config
Programa T10config

Radijo siųstuvų T10 ir T10C veikimo parametrų nustatymo programa.