Библиотека
Библиотека

Продукт Документ Размер Дата Имя файла
CR3 UNI коды 77 kb. 2011-01-07 UNI_kodai_pak2_11010611.pdf
E10C E10C инструкция пользователя 1336030 kb. 2015-07-14 E10_E10C_UM_RU_130325.pdf
T10C Программа T10config v2.3.1.1 3420900 kb. 2018-03-29 T10Config-v2.3.1.1.exe
E10C Сертификат соответствия СC № 0642901 956626 kb. 2014-07-07 Sert-RU-2017.pdf
CG5 Декларация о соответствии 721627 kb. 2015-10-05 CE_GSM_69_20151005.pdf
CG3 CG3 буклет 184590 kb. 2015-09-17 CG3_PDF_RU_20150831.pdf
G10 G10 буклет 313864 kb. 2016-01-04 G10_onepage_RU.pdf
T7MU Т7MU инструкция пользователя 734 kb. 2010-04-06 T7M_UM_RU_0609181.pdf
G10F USB драйвер (Win 7) 6102 kb. 2015-08-27 win7.zip
CR6 CR6 инструкция пользователя 193 kb. 2010-04-06 CR6_UM_RU_070919.pdf
Е7 E7 инструкция пользователя 288 kb. 2011-04-14 E7_UM_RU_110318.pdf
RI-4010M RI-4010M инструкция пользователя 416 kb. 2010-04-07 RI4010M_v070218_UM_RU_070418.pdf
RM10 RM10 инструкция пользователя 416 kb. 2012-08-01 RM10_UM_RU_120728.pdf
PROTEGUS SK130LEDB Декларация о соответствии 814646 kb. 2015-10-05 CE_SP_70_20151005.pdf
RS2 RS2 инструкция пользователя 185 kb. 2010-04-07 RS2_v0808_UM_RU_081125.pdf
CG3 CG3 инструкция управления 740706 kb. 2014-01-21 CG3-v120402_UM_RU_121227.pdf
GV15 GV15 инструкция 1416795 kb. 2016-03-09 GV15_160303_RU.pdf
G7config Инструкция пользователя 1079 kb. 2010-05-21 G7_v1.26_RU_10_.12_1.pdf
PROTEGUS SK130LEDB SK130 LED инструкция пользователя 376711 kb. 2014-01-27 Protegus-SK130LED_UM_RU_131203.pdf
G10D Программа G10config v1.12 (показывает G10/G10D/G10T IMEI)I 2407401 kb. 2016-12-07 G10config-v1.12.2.0.exe