Search
Close this search box.

Table of Content

Privatumo politika

UAB „Trikdis“ duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „Trikdis“ (toliau – Trikdis) internetine svetaine www.trikdis.lt.

Trikdis gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Pokalbis gyvai

Jūsų duomenis (el. pašto adresas, žinutė, telefono numeris) atsakymų į Jūsų užklausas pateikimo tikslu mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis internetinės svetainės www.trikdis.lt skiltyje „Reikia pagalbos?“.

Pasiūlymų gavimas

Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr., įmonės pavadinimas, klausimas) pasiūlymo pateikimo tikslu mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant pasiūlymų gavimo formą internetinės svetainės www.trikdis.lt skiltyje „Gauti pasiūlymą“.

Kandidato asmens duomenys

Kandidatai savo gyvenimo aprašymus (CV) gali pateikti mums tiesiogiai el. paštu, per darbo skelbimų portalus arba pasinaudodami interneto svetainėje www.trikdis.lt (skiltyje „Karjera“) esančia kandidatavimo forma (kurioje reikia nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, pridėti CV, motyvacinį laišką ir nurodyti pageidaujamas pareigas). Kandidatų asmens duomenys tvarkomi tam, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi remiantis jų sutikimu.

Atrinkdami kandidatus, mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir nenaudojame kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau nei to reikia šioje Privatumo politikoje numatytiems tikslams pasiekti.

Jūsų asmens duomenys atsakymų į užklausas parengimo tikslais saugomi ne ilgiau nei  3 metus.

Kandidatų asmens duomenys saugomi 24 mėnesius po įdarbinimo proceso pabaigos. Kandidatas turi teisę bet kuriuo metui ištrinti savo asmens duomenis ir pasinaudoti kitomis savo teisėmis, numatytomis šioje privatumo politikoje.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, mums gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Trikdis imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

 • prašyti, kad Trikdis leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę atšaukti sutikimą;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Trikdis el. paštu info@trikdis.lt arba paštu UAB „Trikdis“,Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas, Lietuva

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 23 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.trikdis.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

0
  0
  Užklausos krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias

  Pagalba

  Iškilo klausimų? Ar susidūrėte su techniniais nesklandumais naudojant mūsų produkciją? Aprašykite mums savo problem ir mes su jumis susisieksime.

  Tech. Pagalbos kontaktai
  Nuorodos