Įėjimų ir išėjimų plėtiklis iO8

Padidina įėjimų ir išėjimų skaičių TRIKDIS įrenginyje.